Låna för livet – ett nytt ekonomiprogram

Skulle din ekonomi klara om räntan höjdes med 2-3000 kronor i månaden? Skulle den klara ett amorteringskrav? Många är det som har lån, men få är detsom har en buffert. Det är viktigt att man ser över sin ekonomi för att klara eventuella oväntade utgifter som kan komma i framtiden.

I tv-programmet Lyxfällan har vi sett många människor få hjälp med sin ekonomi. Dessa människor har försatt sigekonomi börsens nedgång i väldigt svåra situationer och det är många som faktiskt inte skulle klarat sig om inte tv-programmets ekonomer skulle ha hjälpt dem. I de flesta fall är det konsumtionslån som har gjort att familjerna har problem med pengar.

Det kan handla om att de har lite kreditlån här, som exempelvis hos Klarna eller HM och att de har några smålån via en bank samt kanske ett eller flera sms-lån. Dessa lån är tillsammans kanske inte så stora men när man slår ihop de, speciellt med de höga räntor och krediterna, så blir det stora summor. Ibland har det funnits familjer som haft konsumtionslån på nära en miljon. Det är alltså lika mycket som folk vanligtvis lånar till en bostad. Med andra ord, dessa människor har stora problem.

Långt från alla har stora ekonomiska problem

Och även om det finns många i Sverige som har ekonomiska problem – är det inte alla som kan relatera till de problem som familjerna och personerna i Lyxfällan har. De vet bättre, och skulle inte sätta sig i sådana situationer. Därför är det ganska glädjande att ha sett SVT.s senaste program “Låna för livet“. Där riktar man in sig mot familjer som inte har problem, men man testar deras ekonomi genom att ta bort vissa inkomster eller höja utgifterna. Detta är också någonting som flera kan relatera till. Som exempel, när det i höstas pratade om ett amorteringskrav, var det många som började oroa sig för sin ekonomi. Och just nu är ju räntan otroligt låg – men vad händer om den går upp med 2000 kronor. Skulle din ekonomi klara det? Alla kan inte svara ja på detta. Titta gärna på programmet, du kan lära dig en hel del. Läs även vårt inlägg om hur du blir ekonomiskt smart här.