Svenskar känner optimism kring ekonomin

Vad har hänt med bostadsmarknaden några månader efter att de nya amorteringskraven trätt i kraft? Hur ser svenskarna själva på sin och landets ekonomi? Hur kan man ta lån om man inte får lånelöfte från sin bank egentligen?

Till salu svensk fastDe nya amorteringsreglerna har trätt i kraft och till följd av detta har Finansinspektionen fått vad de velat, i alla fall vad gäller bostadsmarknaden. Denna tidigare överhettade marknad har i efterdyningarna av de nya kraven på bankerna gjort så att fler nekas bolån, eller helt enkelt inte längre har råd att ta en bolån. Om detta kan man läsa i en artikel i Dagens Industri bland annat.

Om man inte amorterar i dag och utökar sitt befintliga lån måste man amortera om det nya och gamla lånet tillsammans överstiger 50 procent av bostadens värde – Dagens Nyheter

 

Det är alltså inte lika lätt att utöka ett befintligt lån vilket får en del att söka sig till andra låneinstanser, som exempelvis expresskredit.se, där det dessutom går att betala av i den takten man själv bestämmer samtidigt som lånet går snabbt.

Svenskar känner framtidstro kring ekonomin

Trots att de nya amorteringsreglerna trätt in på marknaden och saktat ner bostadsköphetsen något är svenskarna generellt sett fortfarande väldigt positivt inställd till svensk ekonomi och dessutom sin egen. Det tycks finnas en framtidstro bland befolkningen generellt, som en ny studie visar på i Svenska Dagbladet.

Svenskarna är mer villiga att spendera än vad de varit på flera år, trots orosmoln utrikespolitiskt och nya krav på bolånelöften. Många har varit förberedda på amorteringskravet en längre tid och ser inte vissa internationella problem som ett direkt hot mot deras egen ekonomi eller landets för den delen.