Därför är bitcoin och aktier olika investeringar

Bitcoin fortsätter att locka allt fler investerare. Många ser bitcoin som en tillgång att köpa för att skydda sig mot inflation. Att investera i bitcoin är faktiskt inte mer komplicerat än att investera i aktier.

Intresset att investera och äga kryptovalutor har ökat i lika snabb takt som prisuppgången. Idag ser många bitcoin och andra kryptovalutor som en tillgång. Investeringarna i kryptovalutorna ses som ett sätt att säkra sig mot inflation. Förr var det guld som var den tillgången. Om du är intresserad av att investera i bitcoin kan du göra det via https://bt.cx/sv/ som är en trovärdig och säker aktör.

Likheter mellan bitcoin och aktier

En likhet mellan bitcoin och aktier är att båda kan ge avkastning och vara en passiv inkomst. Båda tillgångarna påverkas av nyheter. Att investera i bitcoin och andra kryptovalutor är lika enkelt som att köpa aktier. När det kommer till aktier och bitcoin behöver inte det ena utesluta det andra. Det är bra att ha en diversifierad portfölj och i en sådan finns plats för både kryptovalutor, aktier och råvaror. Bitcoin och andra kryptovalutor ses inte som valutor utan som tillgångar, precis som aktier.

Skillnaden mellan aktier och kryptovalutor

Både bitcoin och aktier kan stiga och sjunka i värde och att investera i båda tillgångarna innebär risk. Aktier tenderar att inte stiga och sjunka i värde lika snabbt som bitcoin och andra kryptovalutor gör. Bitcoin är inget företag eller enskild enhet. Om du köper aktier köper du kortsagt en del av företaget. Bitcoinnätverket är mycket mer transparent än vad offentliga företag är. En annan skillnad är att det finns bara ett visst antal bitcoin som kan brytas. Det gäller inte aktier. Varför många vill investera i bitcoin är troligen för att det är enskilt det bästa tillgångsslaget som har gett bäst avkastning det senaste årtiondet.