Få bättre baskunskaper inom finans

Kunskapen om ekonomi hos de svenska hushållen har allvarliga brister. Enligt en undersökning av FI är svenskarnas kunskaper så pass dåliga att man inte kan räkna med att hushållen klarar av att göra vardagliga ekonomiska beslut som i slutändan gynnar dem. Resultatet blir skuldfällor och fler registreringar hos Kronofogden. En god privatekonomi kräver kunskaper, som måste tillskansas på egen hand.

Att aktivt söka sig till information är något som har blivit vår samtids kanske största fråga. Vi möts dagligen av enorma informationsflöden, men hur mycket tar vi reda på själva? Genom att hålla sig upplyst arbetar man upp möjligheter för att självständigt kunna värdera och granska information. Sajter som KonsumentIQ.se ger bra och opartisk information om privatekonomi, lån, försäkringar och annat som rör ekonomi.

Bristande kunskaper – sämre ekonomi

Det är Finansinspektionen som går ut med det illavarslande beskedet att många svenskar saknar de färdigheter som krävs för att kunna ta välgrundade ekonomiska beslut, rapporten beskriver bland annat som följer:

Många konsumenter saknar grundläggande kunskaper och räknefärdigheter för att kunna göra medvetna val inom det privatekonomisk området. Andelen konsumenter som svarar fel på frågorna är fortsatt stor2. Räknefärdighet och finansiell förmåga är en förutsättning för att förstå finansiell information. Saknas den kunskapen finns en risk att konsumenter inte förstår den information som finns och väljer, för dem, fel produkter och tjänster.

Det som ligger till grunden för okunskapen skulle kunna vara ointresse, enligt Kristianstadsbladet. Svenskarna svarar fel på frågor som rör ränta, och verkar ha problem med att förstå grundläggande matematik. Genom att jämföra lån, studera information om akter och fonder och lära sig vad sparränta är för något kan svenskarnas ekonomi sammantaget förbättras.