Hög tid att investera i IOTA

Slutet på 2017 och början på 2018 blev definitivt kryptovalutans år. Men den som tror att högsäsongen är över har missat den nya stjärnan, som väntas ta över hela systemet. IOTA, en kryptovaluta för internet of things, har med sin smarta programmering tagit sig in på storföretagens och bankernas arena. Därmed är IOTA den enda riktigt konkurrenskraftiga kryptovalutan.

IOTA är en kryptovaluta som sticker ut. Där de andra kryptovalutorna har tampats med det mycket komplicerade och energikrävande blockchain som skapat stora ”mines” bygger IOTA istället på ett tanglesystem som gör att den effektiviseras för varje transaktion. Lite kul är det också, att en av grundarna är norrmannen David Sønstebø:

Enligt honom har IOTA flera fördelar gentemot sin betydligt mer välkända konkurrent. Tillskillnad från bitcoin har den norska kryptovalutan inte några begränsningar för hur många transaktioner som kan genomföras och handeln är helt fri från avgifter. – di.se

Många är experterna som har uttryckt mycket skepsis mot kryptovalutorna. Det man ska komma ihåg är att spekulationerna som drog igång bitcoinrushen resulterade i en närmast ”inflationsartad” kryptomarknad. Många kryptovalutor försökte kapitalisera på den rush som bitcoin skapade. IOTA är inte den typen av initiativ, utan verkar för att bygga en kyptovaluta som är bättre än bitcoin, och som kommer kunna gå att använda.

IOTA förväntas kunna ta över en hel del ny mark, eftersom den bygger på ett mer stabilt system än övriga kryptovalutor. Eftersom det framöver kommer behövas tas fram teknik för säkra datatransaktioner kommer det med all säkerhet fortsätta växa på marknaden. Är man själv intresserad av att spekulera eller köpa IOTAs bör man läsa på om hur tekniken fungerar, och sedan gå via en säker förmedlare.